ΝΙΚΗΤΕΣ - ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΙ HermesCup 2016

ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ 2003/4
ΣΥΡΟΣ 2002
JUNIOR 2005/6
Π.Α.Ο. ΣΥΡΟΥ
PRO-JUNIOR 2007/8
Π.Α.Ο. ΣΥΡΟΥ
Pro-Junior 2007/8 Π.Α.Ο. 3 : 1 ΣΥΡΟΣ 2002 Παρασκευή 22/4    |    17:30  
Pro-Junior 2007/8 AJAX 1 : 3 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ. Παρασκευή 22/4    |    18:30  
Προπ. 2003/4 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ. 2 : 4 ΣΥΡΟΣ 2002 Παρασκευή 22/4    |    20:30  
Junior 2005/6 AJAX 8 : 2 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ. Σάββατο 23/4    |    09:40  
Pro-Junior 2007/8 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ. 1 : 4 Π.Α.Ο Σάββατο 23/4    |    10:00  
Junior 2005/6 Π.Α.Ο. 3 : 2 ΣΥΡΟΣ 2002 Σάββατο 23/4    |    11:00  
Προπ. 2003/4 Α.Ο. ΣΥΡΟΥ 4 : 2 Π.Α.Ο Σάββατο 23/4    |    12:30  
Pro-Junior 2007/8 Α.Ο. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2 : 6 Π.Α.Ο Σάββατο 23/4    |    14:30  
Pro-Junior 2007/8 ΣΥΡΟΣ 2002 0 : 1 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ. Σάββατο 23/4    |    16:30  
Junior 2005/6 AJAX 9 : 4 Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ Σάββατο 23/4    |    17:05  
Προπ. 2003/4 ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ 0 : 5 ΣΥΡΟΣ 2002 Σάββατο 23/4    |    18:15  
Pro-Junior 2007/8 AJAX 7 : 1 Α.Ο. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σάββατο 23/4    |    19:30  
Junior 2005/6 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ. 1 : 5 Π.Α.Ο Σάββατο 23/4    |    19:45  
Junior 2005/6 Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ 4 : 0 ΣΥΡΟΣ 2002 Σάββατο 23/4    |    20:45  
Junior 2005/6 AJAX 13 : 1 ΣΥΡΟΣ 2002 Κυριακή 24/4    |    09:30  
Pro-Junior 2007/8 AJAX 0 : 0 Π.Α.Ο Κυριακή 24/4    |    10:00  
Προπ. 2003/4 Α.Ο. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 4 : 1 Α.Ο.ΣΥΡΟΥ Κυριακή 24/4    |    13:00  
Pro-Junior 2007/8 ΣΥΡΟΣ 2002 1 : 4 Α.Ο. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Κυριακή 24/4    |    11:15  
Junior 2005/6 Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ 0 : 1 Π.Α.Ο Κυριακή 24/4    |    11:00  
Junior 2005/6 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ. 1 : 4 ΣΥΡΟΣ 2002 Κυριακή 24/4    |    14:00  
Προπ. 2003/4 ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ 11 : 1 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ. Κυριακή 24/4    |    16:30  
Pro-Junior 2007/8 Α.Ο. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2 : 4 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ. Κυριακή 24/4    |    17:00  
Pro-Junior 2007/8 AJAX 4 : 0 ΣΥΡΟΣ 2002 Κυριακή 24/4    |    18:00  
Junior 2005/6 AJAX 6 : 1 Π.Α.Ο Κυριακή 24/4    |    18:00  
Junior 2005/6 Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ 2 : 0 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ. Κυριακή 24/4    |    19:15  
Προπ. 2003/4 Α.Ο. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 6 : 1 Π.Α.Ο Κυριακή 24/4    |    20:30  
Pro-Junior 2007/8 Π.Α.Ο. 7 : 3 Α.Ο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Μ. Δευτέρα 25/4    |    09:30  
Junior 2005/6 AJAX 4 : 1 ΣΥΡΟΣ 2002 Μ. Δευτέρα 25/4    |    09:30  
Pro-Junior 2007/8 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ. 1 : 5 AJAX Μ. Δευτέρα 25/4    |    10:45  
Junior 2005/6 Π.Α.Ο. 4 : 2 Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ Μ. Δευτέρα 25/4    |    10:45  
Προπ. 2003/4 ΣΥΡΟΣ 2002 2 : 1 Α.Ο. ΣΥΡΟΥ Μ. Δευτέρα 25/4    |    12:00  
Προπ. 2003/4 ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ 2 : 5 Α.Ο. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Μ. Δευτέρα 25/4    |    13:30  
Pro-Junior 2007/8 Π.Α.Ο. 2 : 0 AJAX Μ. Δευτέρα 25/4    |    16:00  
Junior 2005/6 AJAX 1 : 3 Π.Α.Ο. Μ. Δευτέρα 25/4    |    17:00  
Προπ. 2003/4 ΣΥΡΟΣ 2002 6 : 3 Α.Ο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Μ. Δευτέρα 25/4    |    18:30  
Προπ. 2003/4 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ. 2 : 4 ΣΥΡΟΣ 2002 Παρασκευή 22/4    |    20:30  
Προπ. 2003/4 Α.Ο. ΣΥΡΟΥ 4 : 2 Π.Α.Ο Σάββατο 23/4    |    12:30  
Προπ. 2003/4 ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ 0 : 5 ΣΥΡΟΣ 2002 Σάββατο 23/4    |    18:15  
Προπ. 2003/4 Α.Ο. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 4 : 1 Α.Ο.ΣΥΡΟΥ Κυριακή 24/4    |    13:00  
Προπ. 2003/4 ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ 11 : 1 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ. Κυριακή 24/4    |    16:30  
Προπ. 2003/4 Α.Ο. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 6 : 1 Π.Α.Ο Κυριακή 24/4    |    20:30  
Προπ. 2003/4 ΣΥΡΟΣ 2002 2 : 1 Α.Ο. ΣΥΡΟΥ Μ. Δευτέρα 25/4    |    12:00  
Προπ. 2003/4 ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ 2 : 5 Α.Ο. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Μ. Δευτέρα 25/4    |    13:30  
Προπ. 2003/4 ΣΥΡΟΣ 2002 6 : 3 Α.Ο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Μ. Δευτέρα 25/4    |    18:30  
Junior 2005/6 AJAX 8 : 2 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ. Σάββατο 23/4    |    09:40  
Junior 2005/6 Π.Α.Ο. 3 : 2 ΣΥΡΟΣ 2002 Σάββατο 23/4    |    11:00  
Junior 2005/6 AJAX 9 : 4 Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ Σάββατο 23/4    |    17:05  
Junior 2005/6 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ. 1 : 5 Π.Α.Ο Σάββατο 23/4    |    19:45  
Junior 2005/6 Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ 4 : 0 ΣΥΡΟΣ 2002 Σάββατο 23/4    |    20:45  
Junior 2005/6 AJAX 13 : 1 ΣΥΡΟΣ 2002 Κυριακή 24/4    |    09:30  
Junior 2005/6 Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ 0 : 1 Π.Α.Ο Κυριακή 24/4    |    11:00  
Junior 2005/6 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ. 1 : 4 ΣΥΡΟΣ 2002 Κυριακή 24/4    |    14:00  
Junior 2005/6 AJAX 6 : 1 Π.Α.Ο Κυριακή 24/4    |    18:00  
Junior 2005/6 Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ 2 : 0 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ. Κυριακή 24/4    |    19:15  
Junior 2005/6 AJAX 4 : 1 ΣΥΡΟΣ 2002 Μ. Δευτέρα 25/4    |    09:30  
Junior 2005/6 Π.Α.Ο. 4 : 2 Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ Μ. Δευτέρα 25/4    |    10:45  
Junior 2005/6 AJAX 1 : 3 Π.Α.Ο. Μ. Δευτέρα 25/4    |    17:00  
Pro-Junior 2007/8 Π.Α.Ο. 3 : 1 ΣΥΡΟΣ 2002 Παρασκευή 22/4    |    17:30  
Pro-Junior 2007/8 AJAX 1 : 3 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ. Παρασκευή 22/4    |    18:30  
Pro-Junior 2007/8 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ. 1 : 4 Π.Α.Ο Σάββατο 23/4    |    10:00  
Pro-Junior 2007/8 Α.Ο. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2 : 6 Π.Α.Ο Σάββατο 23/4    |    14:30  
Pro-Junior 2007/8 ΣΥΡΟΣ 2002 0 : 1 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ. Σάββατο 23/4    |    16:30  
Pro-Junior 2007/8 AJAX 7 : 1 Α.Ο. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σάββατο 23/4    |    19:30  
Pro-Junior 2007/8 AJAX 0 : 0 Π.Α.Ο Κυριακή 24/4    |    10:00  
Pro-Junior 2007/8 ΣΥΡΟΣ 2002 1 : 4 Α.Ο. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Κυριακή 24/4    |    11:15  
Pro-Junior 2007/8 Α.Ο. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2 : 4 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ. Κυριακή 24/4    |    17:00  
Pro-Junior 2007/8 AJAX 4 : 0 ΣΥΡΟΣ 2002 Κυριακή 24/4    |    18:00  
Pro-Junior 2007/8 Π.Α.Ο. 7 : 3 Α.Ο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Μ. Δευτέρα 25/4    |    09:30  
Pro-Junior 2007/8 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ. 1 : 5 AJAX Μ. Δευτέρα 25/4    |    10:45  
Pro-Junior 2007/8 Π.Α.Ο. 2 : 0 AJAX Μ. Δευτέρα 25/4    |    16:00  
cron