ΝΙΚΗΤΕΣ - ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΙ HermesCup 2014

ΠΑΙΔΙΚΟ 2000/1
AJAX ΣΥΡΟΥ
ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ 2002/3
Α.Δ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
JUNIOR 2004/5
ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ
PRO-JUNIOR 2006
Π.Α.Ο. ΣΥΡΟΥ
BAMBINI 2007/8
ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ
Bambini 2007/8 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ 3 : 0 VISSAS (ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ) 11/4    |    17:00  
Bambini 2007/8 Π.Α.Ο. (MINI) 7 : 2 AJAX ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/4    |    18:00  
Bambini 2007/8 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ 0 : 4 AJAX ΣΑΒΒΑΤΟ 12/4    |    11:00  
Bambini 2007/8 Π.Α.Ο. (BAMBINI) 3 : 0 VISSAS (ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ) 12/4    |    12:15  
Bambini 2007/8 Π.Α.Ο. (MINI) 3 : 0 VISSAS (ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ) 12/4    |    17:30  
Bambini 2007/8 Π.Α.Ο. (BAMBINI) 2 : 6 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ. ΣΑΒΒΑΤΟ 12/4    |    18:30  
Bambini 2007/8 AJAX 3 : 0 VISSAS (ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ) 13/4    |    12:00  
Bambini 2007/8 Π.Α.Ο. (MINI) 0 : 1 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ. ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    16:30  
Bambini 2007/8 Π.Α.Ο. (BAMBINI) 1 : 2 AJAX ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    17:30  
Bambini 2007/8 Π.Α.Ο. (MINI) 3 : 1 Π.Α.Ο. (BAMBINI) ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    18:30  
Bambini 2007/8 ΠΑΟ (MINI) 3 : 2 ΠΑΟ (ΒΑΒΙΝΙ) ΔΕΥΤΕΡΑ 14/4    |    11:00  
Bambini 2007/8 ΝΕΟΣ ΑΟΣ 2 : 1 ΑJAX ΔΕΥΤΕΡΑ 14/4    |    10:00  
Bambini 2007/8 ΠΑΟ (MINI) 2 : 4 ΝΕΟΣ ΑΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 14/4    |    17:00  
Pro-Junior 2006 Π.Α.Ο. 6 : 4 ΣΥΡΟΣ 2002 ΣΑΒΒΑΤΟ 12/4    |    16:30  
Pro-Junior 2006 AJAX 7 : 5 ARSENAL ΣΑΒΒΑΤΟ 12/4    |    20:30  
Pro-Junior 2006 Π.Α.Ο. 4 : 4 AJAX ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    09:30  
Pro-Junior 2006 ΣΥΡΟΣ 2002 3 : 7 ARSENAL ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    10:30  
Pro-Junior 2006 AJAX 2 : 1 ΣΥΡΟΣ 2002 ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    16:00  
Παιδ. 2000-1 Π.Α.Ο. 3 : 0 ΣΥΡΟΣ 2002 (ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ) 12/4    |    - : -  
Pro-Junior 2006 Π.Α.Ο. 1 : 5 ARSENAL ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    18:00  
Pro-Junior 2006 AJAX 8 : 0 ΣΥΡΟΣ 2002 ΔΕΥΤΕΡΑ 14/4    |    09:30  
Pro-Junior 2006 ARSENAL 3 : 4 ΠΑΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 14/4    |    10:30  
Pro-Junior 2006 AJAX 1 : 2 ΠΑΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 14/4    |    18:00  
Junior 2004/5 Π.Α.Ο. 5 : 2 ΣΥΡΟΣ 2002 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/4    |    19:30  
Junior 2004/5 AJAX 3 : 0 VISSAS (ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ) 11/4    |    20:30  
Junior 2004/5 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ (Α) 3 : 0 VISSAS (ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ) 12/4    |    10:30  
Junior 2004/5 AJAX 10 : 4 Α.Ο.Σ. ΣΑΒΒΑΤΟ 12/4    |    11:45  
Junior 2004/5 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ (Β) 2 : 8 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 12/4    |    19:30  
Junior 2004/5 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ (Α) 9 : 1 Α.Ο.Σ. ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    09:45  
Junior 2004/5 Π.Α.Ο. 9 : 1 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ. (Β) ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    11:00  
Junior 2004/5 ΣΥΡΟΣ 2002 3 : 6 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    12:15  
Junior 2004/5 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ (Α) 6 : 4 AJAX ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    17:15  
Junior 2004/5 Α.Ο.Σ. 3 : 0 VISSAS (ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ) 13/4    |    18:00  
Junior 2004/5 Π.Α.Ο. 5 : 4 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    19:30  
Junior 2004/5 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ (Β) 1 : 8 ΣΥΡΟΣ 2002 ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    20:30  
Junior 2004/5 ΝΕΟΣ ΑΟΣ Α 5 : 1 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 14/4    |    11:30  
Junior 2004/5 ΠΑΟ 1 : 7 AJAX ΔΕΥΤΕΡΑ 14/4    |    12:30  
Junior 2004/5 ΝΕΟΣ ΑΟΣ Α 6 : 3 ΑJAX ΔΕΥΤΕΡΑ 14/4    |    19:00  
Προπ. 2002/3 AJAX 8 : 1 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/4    |    17:00  
Προπ. 2002/3 Π.Α.Ο. 3 : 0 VISSAS (ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ) 11/4    |    18:15  
Προπ. 2002/3 Α.Ο.Σ. 1 : 2 Α.Σ. ΞΑΝΘΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ    |    19:30  
Προπ. 2002/3 AJAX 3 : 0 ΣΥΡΟΣ 2002 ΣΑΒΒΑΤΟ 12/4    |    10:00  
Προπ. 2002/3 Π.Α.Ο. 2 : 0 Α.Σ. ΞΑΝΘΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ    |    11:15  
Προπ. 2002/3 VISSAS 0 : 3 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ (ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ) 12/4    |    16:00  
Προπ. 2002/3 ΣΥΡΟΣ 2002 0 : 0 Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 12/4    |    19:30  
Προπ. 2002/3 VISSAS 0 : 0 Α.Σ. ΞΑΝΘΟΣ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ    |    20:15  
Προπ. 2002/3 Α.Ο.Σ. 1 : 4 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 12/4    |    21:40  
Προπ. 2002/3 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 5 : 0 Α.Σ. ΞΑΝΘΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ    |    10:15  
Προπ. 2002/3 Π.Α.Ο. 1 : 1 Α.Ο.Σ. ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    11:45  
Προπ. 2002/3 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ 0 : 7 Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    13:10  
Προπ. 2002/3 Α.Ο.Σ. 3 : 0 VISSAS (ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ) 13/4    |    16:00  
Προπ. 2002/3 Π.Α.Ο. 0 : 2 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    17:15  
Προπ. 2002/3 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ 2 : 4 ΣΥΡΟΣ 2002 ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    18:50  
Προπ. 2002/3 AJAX 1 : 6 Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    20:10  
Προπ. 2002/3 ΜΥΚΟΝΟΣ 1 : 0 ΠΑΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 14/4    |    09:35  
Προπ. 2002/3 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 4 : 2 AJAX ΔΕΥΤΕΡΑ 14/4    |    11:05  
Προπ. 2002/3 ΜΥΚΟΝΟΣ 1 : 2 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 14/4    |    16:15  
Παιδ. 2000-1 Π.Α.Ο. 0 : 2 AJAX ΣΑΒΒΑΤΟ 12/4    |    12:30  
Παιδ. 2000-1 AJAX 0 : 1 Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 12/4    |    17:30  
Παιδ. 2000-1 AJAX 3 : 0 ΣΥΡΟΣ 2002 (ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ) 13/4    |    13:00  
Παιδ. 2000-1 Π.Α.Ο. 2 : 3 Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    14:40  
Παιδ. 2000-1 ΣΥΡΟΣ 2002 1 : 1 Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    21:35  
Παιδ. 2000-1 AJAX 7 : 3 ΠΑΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 14/4    |    09:30  
Παιδ. 2000-1 ΜΥΚΟΝΟΣ 0 : 4 ΣΥΡΟΣ 2002 ΔΕΥΤΕΡΑ 14/4    |    11:00  
Παιδ. 2000-1 AJAX 3 : 0 ΣΥΡΟΣ 2002 (ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ) 14/4    |    17:50  
Ππαιδ. 2000-1 Π.Α.Ο. 3 : 0 ΣΥΡΟΣ 2002 (ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ) 12/4    |    - : -  
Ππαιδ. 2000-1 Π.Α.Ο. 0 : 2 AJAX ΣΑΒΒΑΤΟ 12/4    |    12:30  
Ππαιδ. 2000-1 AJAX 0 : 1 Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 12/4    |    17:30  
Ππαιδ. 2000-1 AJAX 3 : 0 ΣΥΡΟΣ 2002 (ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ) 13/4    |    13:00  
Ππαιδ. 2000-1 Π.Α.Ο. 2 : 3 Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    14:40  
Ππαιδ. 2000-1 ΣΥΡΟΣ 2002 1 : 1 Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    21:35  
Ππαιδ. 2000-1 AJAX 7 : 3 ΠΑΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 14/4    |    09:30  
Ππαιδ. 2000-1 ΜΥΚΟΝΟΣ 0 : 4 ΣΥΡΟΣ 2002 ΔΕΥΤΕΡΑ 14/4    |    11:00  
Ππαιδ. 2000-1 AJAX 3 : 0 ΣΥΡΟΣ 2002 (ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ) 14/4    |    17:50  
Προπ. 2002/3 AJAX 8 : 1 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/4    |    17:00  
Προπ. 2002/3 Π.Α.Ο. 3 : 0 VISSAS (ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ) 11/4    |    18:15  
Προπ. 2002/3 Α.Ο.Σ. 1 : 2 Α.Σ. ΞΑΝΘΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ    |    19:30  
Προπ. 2002/3 AJAX 3 : 0 ΣΥΡΟΣ 2002 ΣΑΒΒΑΤΟ 12/4    |    10:00  
Προπ. 2002/3 Π.Α.Ο. 2 : 0 Α.Σ. ΞΑΝΘΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ    |    11:15  
Προπ. 2002/3 VISSAS 0 : 3 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ (ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ) 12/4    |    16:00  
Προπ. 2002/3 ΣΥΡΟΣ 2002 0 : 0 Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 12/4    |    19:30  
Προπ. 2002/3 VISSAS 0 : 0 Α.Σ. ΞΑΝΘΟΣ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ    |    20:15  
Προπ. 2002/3 Α.Ο.Σ. 1 : 4 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 12/4    |    21:40  
Προπ. 2002/3 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 5 : 0 Α.Σ. ΞΑΝΘΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ    |    10:15  
Προπ. 2002/3 Π.Α.Ο. 1 : 1 Α.Ο.Σ. ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    11:45  
Προπ. 2002/3 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ 0 : 7 Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    13:10  
Προπ. 2002/3 Α.Ο.Σ. 3 : 0 VISSAS (ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ) 13/4    |    16:00  
Προπ. 2002/3 Π.Α.Ο. 0 : 2 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    17:15  
Προπ. 2002/3 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ 2 : 4 ΣΥΡΟΣ 2002 ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    18:50  
Προπ. 2002/3 AJAX 1 : 6 Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    20:10  
Προπ. 2002/3 ΜΥΚΟΝΟΣ 1 : 0 ΠΑΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 14/4    |    09:35  
Προπ. 2002/3 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 4 : 2 AJAX ΔΕΥΤΕΡΑ 14/4    |    11:05  
Προπ. 2002/3 ΜΥΚΟΝΟΣ 1 : 2 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 14/4    |    16:15  
Junior 2004/5 Π.Α.Ο. 5 : 2 ΣΥΡΟΣ 2002 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/4    |    19:30  
Junior 2004/5 AJAX 3 : 0 VISSAS (ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ) 11/4    |    20:30  
Junior 2004/5 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ (Α) 3 : 0 VISSAS (ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ) 12/4    |    10:30  
Junior 2004/5 AJAX 10 : 4 Α.Ο.Σ. ΣΑΒΒΑΤΟ 12/4    |    11:45  
Junior 2004/5 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ (Β) 2 : 8 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 12/4    |    19:30  
Junior 2004/5 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ (Α) 9 : 1 Α.Ο.Σ. ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    09:45  
Junior 2004/5 Π.Α.Ο. 9 : 1 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ. (Β) ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    11:00  
Junior 2004/5 ΣΥΡΟΣ 2002 3 : 6 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    12:15  
Junior 2004/5 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ (Α) 6 : 4 AJAX ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    17:15  
Junior 2004/5 Α.Ο.Σ. 3 : 0 VISSAS (ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ) 13/4    |    18:00  
Junior 2004/5 Π.Α.Ο. 5 : 4 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    19:30  
Junior 2004/5 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ (Β) 1 : 8 ΣΥΡΟΣ 2002 ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    20:30  
Junior 2004/5 ΝΕΟΣ ΑΟΣ Α 5 : 1 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 14/4    |    11:30  
Junior 2004/5 ΠΑΟ 1 : 7 AJAX ΔΕΥΤΕΡΑ 14/4    |    12:30  
Junior 2004/5 ΝΕΟΣ ΑΟΣ Α 6 : 3 ΑJAX ΔΕΥΤΕΡΑ 14/4    |    19:00  
Pro-Junior 2006 Π.Α.Ο. 6 : 4 ΣΥΡΟΣ 2002 ΣΑΒΒΑΤΟ 12/4    |    16:30  
Pro-Junior 2006 AJAX 7 : 5 ARSENAL ΣΑΒΒΑΤΟ 12/4    |    20:30  
Pro-Junior 2006 Π.Α.Ο. 4 : 4 AJAX ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    09:30  
Pro-Junior 2006 ΣΥΡΟΣ 2002 3 : 7 ARSENAL ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    10:30  
Pro-Junior 2006 AJAX 2 : 1 ΣΥΡΟΣ 2002 ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    16:00  
Pro-Junior 2006 Π.Α.Ο. 1 : 5 ARSENAL ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    18:00  
Pro-Junior 2006 AJAX 8 : 0 ΣΥΡΟΣ 2002 ΔΕΥΤΕΡΑ 14/4    |    09:30  
Pro-Junior 2006 ARSENAL 3 : 4 ΠΑΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 14/4    |    10:30  
Pro-Junior 2006 AJAX 1 : 2 ΠΑΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 14/4    |    18:00  
Bambini 2007/8 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ 3 : 0 VISSAS (ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ) 11/4    |    17:00  
Bambini 2007/8 Π.Α.Ο. (MINI) 7 : 2 AJAX ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/4    |    18:00  
Bambini 2007/8 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ 0 : 4 AJAX ΣΑΒΒΑΤΟ 12/4    |    11:00  
Bambini 2007/8 Π.Α.Ο. (BAMBINI) 3 : 0 VISSAS (ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ) 12/4    |    12:15  
Bambini 2007/8 Π.Α.Ο. (MINI) 3 : 0 VISSAS (ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ) 12/4    |    17:30  
Bambini 2007/8 Π.Α.Ο. (BAMBINI) 2 : 6 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ. ΣΑΒΒΑΤΟ 12/4    |    18:30  
Bambini 2007/8 AJAX 3 : 0 VISSAS (ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ) 13/4    |    12:00  
Bambini 2007/8 Π.Α.Ο. (MINI) 0 : 1 ΝΕΟΣ Α.Ο.Σ. ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    16:30  
Bambini 2007/8 Π.Α.Ο. (BAMBINI) 1 : 2 AJAX ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    17:30  
Bambini 2007/8 Π.Α.Ο. (MINI) 3 : 1 Π.Α.Ο. (BAMBINI) ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4    |    18:30  
Bambini 2007/8 ΠΑΟ (MINI) 3 : 2 ΠΑΟ (ΒΑΒΙΝΙ) ΔΕΥΤΕΡΑ 14/4    |    11:00  
Bambini 2007/8 ΝΕΟΣ ΑΟΣ 2 : 1 ΑJAX ΔΕΥΤΕΡΑ 14/4    |    10:00  
Bambini 2007/8 ΠΑΟ (MINI) 2 : 4 ΝΕΟΣ ΑΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 14/4    |    17:00  
cron